Τελευταία Ενημέρωση : 14 Δεκ 2017
  • Home
  • Το Έργο
  • Σκοπός

Σκοπός

Το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας είναι ένας από τους μεγαλύτερους δημόσιους φορείς στην Ελλάδα. Οι στρατιωτικές εγκαταστάσεις είναι μεγάλοι καταναλωτές ενέργειας και γι' αυτό παρουσιάζουν μεγάλες δυνατότητες για ενεργειακή εξοικονόμηση που μπορεί να οδηγήσει και σε σημαντική μείωση των εθνικών εκπομπών των αερίων του θερμοκηπίου. Αν και το ΥΠΕΘΑ έχει θεσπίσει γενικά περιβαλλοντική πολιτική για τη λειτουργία των εγκαταστάσεών του, δεν υπάρχει συγκεκριμένο και αναγνωρισμένο πλαίσιο για την ενσωμάτωση της ενεργειακής απόδοσης στις πρακτικές περιβαλλοντικής διαχείρισης. Το πρόγραμμα αυτό στοχεύει στην κάλυψη αυτού του κενού, σε πιλοτικό επίπεδο αρχικά.

areti kai tolmi             logolife150          CRES logo 300dpi