Τελευταία Ενημέρωση : 14 Δεκ 2017
  • Home
  • Το Έργο
  • Αναμενόμενα Αποτελέσματα

Αναμενόμενα Αποτελέσματα

  • Μεγιστοποίηση του ποσοστού ορθολογικής χρήσης της ενέργειας καθώς και της εξοικονόμησης ενέργειας γενικότερα.
  • Ελαχιστοποίηση τόσο του άμεσου, και του έμμεσου περιβαλλοντικού αποτυπώματος των στρατιωτικών εγκαταστάσεων.

     

  • Αύξηση του ποσοστού περιβαλλοντικής αφύπνισης του προσωπικού των ΕΔ.

  • Τεχνογνωσία για επέκταση του εν λόγω προγράμματος στο σύνολο των στρατιωτικών εγκαταστάσεων

areti kai tolmi             logolife150          CRES logo 300dpi