Τελευταία Ενημέρωση : 14 Δεκ 2017
  • Home
  • Το Έργο
  • Πρόοδος

Πρόοδος

Πρόοδος  (Φεβρουάριος 2016) :
Έχουν ολοκληρωθεί τα πιλοτικά έργα στα τρία στρατόπεδα εφαρμογής του προγράμματος.
Το σύστημα διαχείρισης ενέργειας έχει επεκταθεί σε όλο το εύρος των τριών στρατοπέδων και έχει πιστοποιηθεί από την TUV Austria Hellas.
Συνεχίζονται οι δράσεις δημοσιότητας του προγράμματος.

 

• Κατά τους μήνες Φεβρουάριο και Μάρτιο 2013 πραγματοποιήθηκαν επισκέψεις - ενεργειακές επιθεωρήσεις στα τρία (3) Στρατόπεδα.
• Συλλέχθηκαν τα απαιτούμενα στοιχεία για την ανάπτυξη του ΣΔΕ.
• Τέθηκαν οι προτάσεις για το ακριβές πεδίο εφαρμογής του ΣΔΕ και των πιλοτικών έργων στα τρία (3) Στρατόπεδα.
• Προκηρύχθηκε και επιλέχθηκε ο Σύμβουλος Ανάπτυξης και Εφαρμογής του ΣΔΕ.

areti kai tolmi             logolife150          CRES logo 300dpi